190410 Extra årsmöte

Grödingemoderaterna håller extra årsmöte 10/4 2019
Plats: Vasastugan i Vårsta
Tid: kl. 19:00

En fråga kommer behandlas.
Samgående eller ej med Botkyrkas övriga moderata
föreningar (Tumba och Tullinge) enligt proposition 1
som antogs vid ordinarie årsmöte den 4/2
Inbjudan samt handlingar till mötet kommer i brevlådan
till alla medlemmar.